خدمات کلوکیشن نت ایران

خدمات کلوکیشن ایران - 1 یونیت 15 موجود است

- یک پورت برق
- یک آمپر جریان الکتریکی
- یک پورت شبکه گیگابیت
- 100 گیگابایت ترافیک پایه

Back to Top