سرور اختصاصی ایران

دیتاسنترهای نت ایران، زیرساخت، افرانت، تبیان، پارس آنلاین، آسیاتک

سرور اختصاصی برنزی
 • Intel Xeon E3-1231v3 CPU
 • 4GB RAM
 • 2TB SATA HDD
 • 1Gbps Port
 • 1TB Traffic
 • 1ip IP
سرور اختصاصی نقره ای
 • Intel Xeon E3-1231v3 CPU
 • 8GB RAM
 • 2x TB SATA HDD
 • 1Gbps Port
 • 2TB Traffic
 • 1ip IP
سرور اختصاصی طلایی
 • Intel Xeon E3-1231v3 CPU
 • 16GB RAM
 • 2x 2TB SATA HDD
 • 1Gbps Port
 • 3TB Traffic
 • 1ip IP
سرور اختصاصی پلاتینی
 • Intel Xeon E3-1231v3 CPU
 • 32GB RAM
 • 2TB SATA +512GB SSD HDD
 • 1Gbps Port
 • 4TB Traffic
 • 1ip IP
Back to Top