خدمات دیتاسنتر ایران

خدمات کلوکیشن و هم مکانی 1 یونیت

1Unit
1Amp Power
1Power Cable
1Gbps Port
1Copper Cable
iLO & IPMI
KVM over IP
IP /24 On Demand
Hardware Support

خدمات کلوکیشن و هم مکانی 3 یونیت

3Unit
3Amp Power
3Power Cable
3Gbps Port
3Copper Cable
iLO & IPMI
KVM over IP
IP /24 On Demand
Hardware Support

تامین تجهیزات شبکه و سرور

سرور HP DL360 G6

تامین آی پی اینترنتی

26/ معادل 64 آی پی قابل استفاده در شبکه

تامین آی پی اینترانتی

29/ معادل 8 آی پی

Back to Top